fbpx

LenkaKrálovákoučink pro rodiče

Můj přístup

Čím spokojenější budeme my, rodiče, tím spokojenější vztahy (nejen s dětmi), budeme vytvářet. Naše děti nám ukazují témata, která potřebujeme řešit. Pokud uchopíme tuto šanci, můžeme ve své rodičovské roli růst. A jak rostou naše děti, objevují se nová témata a situace. Je tedy stále příležitost k objevování nových rodičovských výzev. Být rodičem je totiž jeden z nejzajímavějších „programů“ osobního růstu.

Zvu vás na společnou cestu! 

Ve výchově svých dětí a následně při koučování rodičů i pedagogů vycházím především z filosofie humanistické psychologie, zejména z přístupu Carla R. Rogerse. Z jeho myšlenek jsou mi blízké zejména důvěra ve vlastní autonomii, potenciál k růstu, budování osobní zodpovědnosti, podpora svobodné vůle, hledání smyslu, podpora integrity člověka.

Důležité jsou pro mě především tyto principy, které uplatňuji i při koučování:

Aktuální kurzy a workshopy

Všechny kurzy

 

Z mého blogu

Všechny články