fbpx

LenkaKrálovákoučink pro rodiče

Reference

„Lenku jsem měla možnost potkat na kurzu Výchova bez poražených. Její schopnost lehce a empaticky napojit se na skupinu, uvést ji do spolupráce a otevřít ji pro sdílení je naprosto úžasná. 
Skupinka byla různorodá, ale pod Lenčiným profesionálním vedením se brzy sblížila a já mohla sdílet s ostatními to, co jsem potřebovala zpracovat, to, co jsem potřebovala „přeonačit“ tak, aby v naší rodině nebyli poražení. Lenčin přístup stojí nejen na její jemné povaze a vnímavosti k ostatním, ale především na jejích dlouholetých teoretických a praktických zkušenostech (máma 2 dospívajících jedinců). Umí aktivně naslouchat a vést člověka do sebe tak aby byl schopen se naučit to, co chce Lenka předat. Jsem moc vděčná, za možnost jít kurzem právě s Lenkou a věřím, že to nebylo naposledy :).“

Jarka Divíšková, máma Toníčka a podnikatelka

 

„Lenka vždy naslouchá aktuální situaci a dokáže nabídnout pohled z odstupu. Dokáže kombinovat koučující a mentorský přístup – doptává se, hledá možné zdroje pro řešení přímo u nás. A pokud má zkušenosti, které my nemáme, nabídne řešení, které zná, většinou z vlastní zkušenosti. Její vedení je velmi podpůrné, posiluje schopnost přijmout situaci a nacházet vlastní řešení.“

Táňa Kadlecová, ředitelka školy

 

„Já mám takovéhle setkání a semináře čím dál radši. Informace samotné nestačí, od toho jsou knihy, ale když se o tom dá diskutovat ve skupině, i malé, tak je to prostě bezva. Nepotřebuju žádnou pevnou strukturu, ale zároveň mi velmi vyhovovalo, že to jemně vedete, shrnujete, posouváte, doplňujete atd., a že jste neutrální, což je hodně potřeba. Byla jsem zkrátka spokojená, a ráda přijdu (nebo oba když to vyjde logisticky) příště kamkoliv.“

Pavla Banýrová, workshop na téma sourozenci

 

„Už několik let Lenka pravidelně konzultuje s rodiči. Lenky názor a pohled na věc je v těchto situacích pro nás pedagogy i pro rodiče velmi přínosný. Je to nezaujatý názor odborníka, specialisty na oblast komunikace, který zohledňuje všechny možnosti podpory zdravého vývoje dětí. Díky setkáním s Lenkou se nám postupně daří překonávat nejistoty a pochybnosti dospělých, pomáhat rodičům vyznat se v možnostech podpory svých dětí, i směrovat příliš starostlivé či pečující rodiče k efektivním způsobům podpory dětí.“

Pavlína Čížková, hlavní pedagog

 

„Kurz Výchova bez poražených mi umožnil vědomě nahlížet na běžná komunikační nedorozumění pohledem dítěte. Přemýšlet nad jeho motivací pro zastávání určitého postoje a tím i snáz dosáhnout porozumění si a závěru vyhovujícímu oběma stranám. Smysluplné bylo rozvržení obsahu do několika týdnů – měla jsem prostor si jednotlivé kroky metody uvědomovat a zažít ve všednodenních situacích. Skvělý byl lidský přístup obou lektorek, které byly ochotné sdílet nejen tipy a příklady „dobré praxe“, ale i své vlastní komunikační neúspěchy. Vědomá změna v mé komunikaci s dětmi už se projevuje i v komunikaci mých dětí (nejen mezi sebou; často samy vysvětlí, jak se v dané situaci cítí a proč, mají snahu navrhovat pro ně přijatelná řešení).“

Iva Petříková, kurz Výchova bez poražených

 

„Na kurz Výchova bez poražených jsem se přihlásila v rámci mé práce asistentky pedagoga. Ale už v průběhu kurzu jsem si uvědomovala, že díky situacím, které na kurzu zažívám, posouvám moje vnímání komunikace a dialogu nejen ve škole s dětmi, ale i s kolegy , členy mé rodiny a vlastně s každým, s kým komunikuji.

V kurzu jsme vyzkoušeli mnoho modelových situací, probrali témata a problémy, se kterými se setkáváme denně nebo naopak jsme je zažili poprvé. Sdíleli jsme společně hodně zážitků především z našich rodinných a pracovních prostředí.

Mně osobně se nyní díky komunikačním technikám, které jsem na kurzu vyzkoušela, daří mnohem častěji předcházet konfliktním situacím nebo už vzniklý konflikt lépe zvládnout. A to v rámci mé práce ve škole, tak i v rodině a partnerských vztazích.“

Katka Hruschková, kurz Výchova bez poražených

 

„Za provedení kurzem Výchova bez poražených bych mnohokrát chtěla poděkovat lektorkám Haně Čechové a Lence Králové. Díky nim byl kurz srozumitelný a pro všechny účastníky čitelný. Děkuji za budování otevřené a upřímné atmosféry, která vedla ke sdílení a otevřenosti v našich zažitých stereotypech a snahou je zbořit.

Kurz byl veden prakticky, nikoliv jen teoreticky, což se pozitivně odrazilo na jeho kvalitě a výstupech daných účastníků. Díky této části jsme si mohli osvojit nové postupy a postoje v praxi a patřičně si je zažít.
U obou lektorek oceňuji dlouholeté zkušenosti, odbornost a pečlivou přípravu. Bylo vidět, že je práce naplňuje a baví.
Jsem ráda, že jsem mohla načerpat nové vědomosti a nalézt možnosti přístupu, který neobsahuje nátlak, manipulaci či jiné formy zesměšnění či výsměchu a zastrašování. Přístup skvěle reflektuje a podporuje potřeby obou stran, díky kterým dokážeme nalézat taková řešení, která vyhovují všem zúčastněným stranám.“

Anežka Charvátová, kurz Výchova bez poražených

 

 

Aktuální kurzy a workshopy

Všechny kurzy

 

Prozatím nebyl zadán žádný kurz.

Z mého blogu

Všechny články