fbpx

LenkaKrálovákoučink pro rodiče

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, jak chráním vaše osobní údaje, a se zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem to já, Lenka Králová, K Rukavičkárně 1039, Praha 9, IČ: 877 01 707, a provozuji webovou stránku www.lenkakralova.cz.

Určuji,  jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a pečlivě vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou pomáhat.

Moje kontaktní údaje jsou: info@lenkakralova.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček.

Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních  údajů.

Předpokládám, že je vám více než 15 let. Pokud ne, budu k přihlášení vyžadovat souhlas vašeho zákonného zástupce.

Jste-li již mým zákazníkem, zasílám vám svoje e-maily z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám své e-maily s tipy, jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

V případě, že se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Vaše údaje jakožto zákazníka budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a vedení daňové evidence.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup jen moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Na zpracovatele budu při výběru klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno jen na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

V některých případech jsem ovšem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 4. 2021.

Aktuální kurzy a workshopy

Všechny kurzy

 

Prozatím nebyl zadán žádný kurz.

Z mého blogu

Všechny články